Algemene Voorwaarden

Mieke Van Tuyckom - Laatste update 03/01/2023

Mieke Van Tuyckom geeft individuele hypnose-, energetische- en coaching sessies en organiseert workshops en korte opleidingen. Elkeen die een individuele sessie, workshop of korte opleiding bij Mieke Van Tuyckom volgt, verklaart zich akkoord met de hieronder opgesomde voorwaarden.

Algemeen

Alle door de klant verstrekte informatie, is en blijft vertrouwelijk voor de medewerkers van Mieke Van Tuyckom. Mieke Van Tuyckom deelt deze informatie niet met derden, tenzij voor de doeleinden in onze Privacy Policy omschreven.

Betalingsvoorwaarden

Individuele sessies: Ter plaatse, contant of per bank applicatie (QR code of overschrijving ter plaatse met bevestiging van betaling).

Korte opleidingen en workshops: Via bankoverschrijving op het rekeningnummer: BE12 0689 4733 7692.

Er is geen terugbetaling mogelijk na aanvang van de workshop, opleiding, privé sessies en coaching. 

– Kosteloos annuleren kan:
1. Tot 48 uur vóór de aanvang van een privé sessie.
2. Tot 14 dagen vóór de aanvang van een workshop of korte opleiding.

Nadien is het niet meer mogelijk. Indien u de geboekte individuele sessie of workshop/korte opleiding wenst om te boeken naar een andere datum, dan kan dit kosteloos op basis van beschikbaarheid.

Bij het niet verschijnen op de door u geboekte individuele sessie of workshop/korte opleiding bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

De cursist heeft recht op 2 weken bedenktijd na inschrijving. Bedenktijd vervalt indien de deelnemer binnen de 14 dagen voor aanvang van de cursus inschrijft en/of de deelnemer hieraan reeds heeft deelgenomen.

Overmacht

De individuele sessie of workshop/korte opleiding gaat niet door wanneer de therapeut ziek is of bij overmacht. 

Klachten

Het indienen van een klacht kan enkel schriftelijk. Dit dient opgestuurd te worden naar : Mieke Van Tuyckom – Zeedijk-Heist 284, 8301 Knokke-Heist. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van de klacht wordt binnen een week schriftelijk bevestigd. Een reactie op de klacht mag u verwachten binnen een termijn van 4 weken. Het kan voorkomen dat een onafhankelijke derde partij bij de klachtenprocedure dient te worden betrokken. In dat geval wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld met een indicatie van de datum waarop de klant antwoord mag verwachten. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor Mieke Van Tuyckom. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

Intellectuele eigendom

Al het uitgegeven materiaal van Mieke Van Tuyckom behoort tot de intellectuele eigendom van Mieke Van Tuyckom. Deze kennis , informatie mag niet met anderen worden gedeeld, noch privé noch voor commerciële doeleinden; tenzij met toestemming van Mieke Van Tuyckom. Copyright van het studiemateriaal behoort toe aan Mieke Van Tuyckom.

Marketing & communicatie

Het is mogelijk dat Mieke Van Tuyckom foto’s, video’s en geluidsfragmenten maakt tijdens een workshop of korte opleiding. Het is mogelijk dat een deelnemer hierop herkenbaar is. Mieke Van Tuyckom heeft het recht deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten voor marketingdoeleinden te gebruiken. Indien u dit niet wenst, dient u dit bij aanvang van de workshop/korte opleiding te melden.

Eigen risico

Het bezoeken van een workshop/korte opleiding of behandeling van Mieke Van Tuyckom verloopt op eigen risico van de deelnemer. 

Mieke Van Tuyckom is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade toegebracht door een (ingeschakelde) derde en schade ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzingen van Mieke Van Tuyckom. Ook is Mieke Van Tuyckom niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van spullen die de deelnemer heeft meegebracht.

Meldingsplicht

Bij het inschrijven van een behandeling of workshop/korte opleiding staat duidelijk omschreven wat deze inhoudt, en welke de bijzondere bepalingen zijn. De deelnemer dient om aan een behandeling of workshop/korte opleiding te kunnen deelnemen in goede geestelijke gezondheid te verkeren. Bij de minste twijfel dient de deelnemer dit aan de vertegenwoordiger van Mieke Van Tuyckom, Mieke Van Tuyckom, te melden. Waarop de nodige maatregelen zullen worden genomen.

Extra

Het is verboden drugs en/of alcohol te gebruiken tijdens een behandeling of workshop/korte opleiding, of deze hiernaartoe mee te brengen.