TERMS AND CONDITIONS

Enough Back To Me geeft individuele hypnose-, coaching- en energetische sessies en organiseert workshops. Elkeen die een individuele sessie of workshop bij Enough Back To Me volgt, verklaart zich akkoord met de hieronder opgesomde voorwaarden.

1. Alle door de klant verstrekte informatie, is en blijft vertrouwelijk voor de medewerkers van Enough Back To Me. Enough Back To Me deelt deze informatie niet met derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Betalingsvoorwaarden :

– Individuele sessies : bij boeking via mollie, contant of per bankapp
– Workshops : via bankoverschrijving op rekeningnummer : BE16 0689 4006 0874 (Belfius Bank)

Of via paypal, VISA, Bancontact bij boeking (Mollie)

– Annulering of terugbetaling na een betaling van welke dienst ook verleend door Enough Back To Me is niet mogelijk.
– Kosteloos annuleren kan

  • Tot 48 uur vóór de aanvang van een privé sessie
  • Tot 14 dagen vóór de aanvang van een workshop.

Nadien is dat niet meer mogelijk. Indien u de geboekte individuele sessie of workshop wenst om te boeken naar een andere datum, dan kan dit kosteloos, op basis van beschikbaarheid.

– Bij het niet verschijnen op de door u geboekte individuele sessie of workshop, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

3. De individuele sessie of workshop gaat niet door wanneer de therapeut ziek is of bij overmacht.

4. Het indienen van een klacht kan enkel schriftelijk. Dit dient opgestuurd te worden naar : Enough Back To Me BV – Zeedijk-Heist 284 bus 31 te 8301 Knokke-Heist. Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van de klacht wordt binnen een week schriftelijk bevestigd. Een reactie op de klacht mag u verwachten binnen een termijn van vier weken. Het kan voorkomen dat een onafhankelijke derde partij bij de klachtenprocedure dient te worden betrokken. In dat geval wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld met een indicatie van de datum waarop de klant antwoord mag verwachten.

5. Al het uitgegeven materiaal van Enough Back To Me behoort tot het intellectuele eigendom van Mieke Van Tuyckom. Deze kennis, informatie mag niet met anderen worden gedeeld, noch privé noch voor commerciële doeleinden; tenzij met toestemming van Enough Back To Me BV. Copyright van het studiemateriaal behoort toe aan Enough Back To Me BV.

6. Het is mogelijk dat Enough Back To Me foto’s, video’s en geluidsfragmenten maakt tijdens een workshop. Het is mogelijk dat een deelnemer hierop herkenbaar is. Enough Back To Me heeft het recht deze foto’s, video’s en geluidsfragmenten voor

marketingdoeleinden te gebruiken. Als u dit niet wenst, dient u dit bij aanvang van de workshop te melden.

7. Het bezoeken van een workshop of behandeling van Enough Back To Me verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Enough Back To Me is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade toegebracht door een (ingeschakelde) derde en schade ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzigingen van Enough Back To Me. Ook is Enough Back To Me niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van spullen die de deelnemer heeft meegebracht.

8. Bij de inschrijving voor een behandeling of workshop staat duidelijk omschreven wat deze inhoud, en welke de bijzondere bepalingen zijn. De deelnemer dient om aan een behandeling of workshop te kunnen deelnemen in goede geestelijke gezondheid te verkeren. Bij de minste twijfel dient de deelnemer dit aan de vertegenwoordiger, van Enough Back To Me, Mieke Van Tuyckom, te melden. Waarop de nodige maatreglen zullen worden genomen.

9. Het is verboden drugs en/of alcohol te gebruiken tijdens een behandeling of workshop, of deze hienaartoe mee te brengen.

Closed again!

Only just started and we have to close again! We will keep you informed as soon as we can open again.

Keep up the courage and stay healthy!

Online sessions also available!

Do you have fears, phobias, addictions, stress, pain, or a lack of self-confidence that you can't get rid of and are completely done with?

However, you do not have the opportunity or the time to move around, in that case there is the possibility to book an online hypnotherapy or coaching session.

Discover our way of working to help you get rid of the problem, without obligation.

*All prices are VAT inclusive